REGULAMIN PROMOCJI „Promocja Świąteczna”

·         §1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Organizatorem promocji o nazwie „Promocja Świąteczna” zwanej dalej

„Promocją” jest spółka Druk-Intro S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Świętokrzyska 32,

NIP 556279504, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000051437, adres e-mail: sklep@memo-book.pl, nr telefonu:(052) 354-94-50 (zwana dalej „Organizatorem”).

   1. Okres obowiązywania Promocji: od dnia 11.12.2019 r. do dnia 26.12.2019 lub do wyczerpania zapasów.
   2. Treść regulaminu Promocji („Regulamin”) jest dostępna na stronie internetowej sklepu internetowego marki Memo Book dostępnego pod adresem:

www.memo-book.pl

   1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin sklepu memo-book.pl”).

 

  ·         §2

  WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI

    1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient Sklepu internetowego (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych), który dokona zakupu notesu model Premium 17; Premium 18; Premium 19; Premium 20; Premium 21; Premium 22 -30 % ceny regularnej, pozostały asortyment sklepu internetowego www.memo-book.pl -20 % ceny regularnej. na warunkach określonych w regulaminie.
    2. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji wyłącznie w Sklepie internetowym Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
    3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
    4. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania.

   

   ·         §3

   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
   2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia zgodnie z procedurą reklamacyjną dostępną w sklepie internetowym Organizatora Promocji.

    

   Szanowni Użytkownicy Sklepu Memo Book,

   25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, czy „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z nowymi przepisami pragniemy Państwa poinformować o zasadach, które obowiązuje również i nasz Sklep od dnia 25 maja 2018 roku.

   Na kolejnych widokach przekażemy Państwu podstawowe informacje na ten temat. Każdy z widoków zostanie zakończony możliwością wyrażenia zgody zaznaczając pole ZGADZAM SIĘ, gdzie oznaczenie odpowiedniego pola w sposób automatyczny odnotuje Państwa wybór.

   Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodzę odwołać.

   JAKIE DANE GROMADZIMY?
   Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa ze strony naszego Sklepu: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

   KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

   Administratorami Państwa danych będziemy my: DRUK-INTRO S.A., ul. Świętokrzyska 32, 88-100 Inowrocław

   JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
   Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę naszego Sklepu, a także umożliwić bezpieczne złożenie zamówienia.